MAJSTORSKI ISPITI –V. RAZINA OBRAZOVANJA

UPISI DO 20.02.2014. - CIJENA ISPITA: 2.600,00 kn

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

(1) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

(2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

(3) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000.,ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti :

 

1. PRIJAVNICU ZA ISPIT,

2. KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE

3. RODNI LIST-kopija

4. DOMOVNICU-kopija

5. POMOĆNIČKU/ZAVRŠNU SVJEDODŽBU-kopija

6. ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA:

  • KOPIJU RADNE KNJIŽICE ili POTVRDU O RADNOM STAŽU ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, i
  • KOPIJE UGOVORA O RADU ili
  • POTVRDE O RADNOM ISKUSTVU u zanimanju za koje se ispit polaže-ovjerene kod javnog bilježnika, ili
  • kopiju Obrtnice (za osobe koje imaju otvoren obrt)

8. UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ILI ZAŠTITU NA RADU-kopija. Originali dokumenata donose se na uvid.

Literaturu za polaganje ispita možete kupiti u Obrtničkoj komori Zagreb.

Cijena ispita: 2.600,00 kn- Ministarstvo poduzetništva i obrta sufinancira troškove.

Informacije o poticajima za obrazovanje i kreditiranje možete dobiti na web stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta:www.minpo.hr