Distributeri i prodavači pesticida do 1. travnja obavezni su upisati se u FIS

14.03.2014

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida, koji je stupio na snagu u veljači, svi distributeri ili vlasnici rješenja o registraciji pesticida, koji su obavljali poslove distribucije i prodaje pesticida do stupanja na snagu Zakona, obvezni su dostaviti podatke za upis u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede, najkasnije do 1. travnja 2014. godine.

Ovim Zakonom uređuje se Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida, sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika, sustav distribucije i prodaje pesticida, rukovanje pesticidima, skladištenje i dr.

Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Osnovni modul izobrazbe iznosi najmanje 15 školskih sati, a dopunski modul izobrazbe iznosi najmanje 5 školskih sati.

Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati identifikacijsku iskaznicu koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu.

Distribucijom i prodajom pesticida mogu se baviti pravne i fizičke osobe (distributeri) koji imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede, koja se vodi elektroničkim putem. Podaci za upis i/ili izmjenu i dopunu podataka za potrebe središnje evidencije FIS-a dostavljaju se elektroničkim obrascem.

Distributeri ili vlasnici rješenja o registraciji pesticida, koji su obavljali poslove distribucije i prodaje pesticida do stupanja na snagu ovog Zakona, obvezni su dostaviti podatke za upis u središnju evidenciju FIS-a najkasnije do 1. travnja 2014. godine. 

Pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima smiju se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama za pesticide. Iznimno, pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima mogu se prodavati i u posebnom dijelu ostalih prodavaonica u kojima se ne prodaje hrana i hrana za životinje. Posebni dio prodavaonice mora biti fizički odvojen od ostalog dijela prodavaonice i mora ispunjavati uvjete u pogledu zaposlenika, prostorija i opreme koji su propisani za specijalizirane prodavaonice.

Pesticidi namijenjeni neprofesionalnim korisnicima smiju se prodavati u prodavaonicama u kojima se ne prodaje hrana, kao što su trgovački centri, vrtni centri, cvjećarnice, odjeli za vrt i sl. i ne moraju se prodavati u fizički odvojenom dijelu prodavaonice, ali se moraju držati odvojeno i na način koji sprječava bilo kakav nepovoljan utjecaj na druge proizvode.

Mjesta prodaje određuje Ministarstvo rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli, kao i kojim korisnicima je pesticid namijenjen. Kriterije na temelju kojih se određuje je li pesticid namijenjen profesionalnim ili neprofesionalnim korisnicima propisat će ministar pravilnikom.

Za kupnju pesticida, koji su namijenjeni neprofesionalnim korisnicima, nije potrebna izobrazba ili položen ispit, ali osoba koja prodaje takve pesticide treba imati odgovarajuću izobrazbu i položen ispit.

Strojevi za primjenu pesticida, koji su u uporabi i koje koriste profesionalni korisnici, podliježu redovitom pregledu pri ovlaštenim ispitnim stanicama za pregled strojeva za primjenu pesticida.

Primjena pesticida iz zraka nije dopuštena. Iznimno, primjena pesticida iz zraka može se dopustiti samo u posebnim slučajevima, a odobrenje za primjenu pesticida iz zraka izdaje Ministarstvo. Korisnici pesticida moraju poštovati ograničenja primjene pesticida radi zaštite voda i vodnog okoliša.

Za kršenje odredbi ovog Zakona predviđene su novčane kazne; za obrtnike u iznosu od 5.000 do 50.000 kuna, a za pravne osobe u iznosu od 20.000 do 100.000 kuna.