Dodatno izuzeće za proizvođače malih količina hrane

28.08.2017

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u narodnim novinama NN 79/2017. Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani na temelju Zakona o informiranju potrošača o hrani.

Ovim se Naputkom ujedno osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani.

Naputkom je određeno da subjekt u poslovanju s hranom koji nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost smatra se proizvođačem malih količina u smislu, a hrana koju proizvodi izuzeta je od obveznog navođenja nutritivne deklaracije.

Subjekti u poslovanju s hranom, na zahtjev osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola, moraju imati pravovaljani dokument kojim dokazuju ispunjavanje navedenih uvjeta odnosno da nisu obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Bez naslova

Podsjećamo: Nutritivna deklaracija za ostalu hranu obvezna je od 31.12.2016. Uz navedeno Uredbom (Prilog V) određene je hrana na koju se ne primjenjuje zahtjev obveznog navođenja hranjivih vrijednosti:

PRILOG V.

1. Neprerađeni proizvodi koji sadrže jedan sastojak ili jednu kategoriju sastojaka;

2. Prerađeni proizvodi koji su podvrgnuti samo jednom postupku prerade, i to zrenju, te koji sadrže jedan sastojak ili jednu kategoriju sastojaka;

3. Voda namijenjena za konzumaciju, uključujući vodu čiji su jedini dodani sastojci ugljični dioksid i/ili arome;

4. Začinsko bilje, začini ili njihove mješavine;

5. Sol i zamjene za soli;

6. Stolna sladila

7. Proizvodi na koje se primjenjuje Direktiva 1999/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (1), cijela ili mljevena zrna kave i cijela ili mljevena zrna kave bez kofeina;

8. Biljni i voćni infuzi, čaj, čaj bez kofeina, instant čaj ili čaj topljiv u vodi ili ekstrakt čaja, instant čaj ili čaj topljiv u vodi ili ekstrakt čaja bez kofeina koji ne sadrže druge dodane sastojke osim aroma koje ne mijenjaju hranjivu vrijednost čaja;

9. Fermentirani ocat i nadomjesci octa, uključujući one čiji su jedini dodani sastojci arome;

10. Arome;

11. Prehrambeni aditivi;

12.Pomoćne tvari u postupku proizvodnje;

13. Prehrambeni enzimi;

14. Želatina;

15. Tvari za želiranje džema;

16. Kvasac;

17. Žvakaće gume;

18. Hrana u ambalaži ili spremnicima čija je najveća površina manja od 25 cm2;

19. Hrana, uključujući hranu iz domaće proizvodnje, koju proizvođač malih količina izravno isporučuje krajnjem potrošaču ili lokalnim maloprodajnim trgovinama koje izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača.

 

izvor: www.hok.hr