Grad Zagreb - Javni poziv za dodjelu potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja te Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

23.06.2023

Na internet stranici Grada Zagreba objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja na području Grada Zagreba, kao i Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

Javni poziv za dodjelu potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja na području Grada Zagreba

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023.

Potpore za organiziranje događanja koja se održavaju na području Grada Zagreba, a doprinose ukupnom gospodarskom razvoju i odnose se na događanja iz područja:

 • promocija i razvoj poduzetništva i obrta te investicijskog potencijala u Gradu Zagrebu.
  • Pod događanjima iz ovog područja, smatraju se manifestacije, znanstveno-stručni skupovi, seminari, radionice, sajmovi te ostala promotivna i edukativna događanja s tematskim fokusom koji je relevantan za poslovanje obrtnika i poduzetnika.
 • obogaćivanje i unaprjeđenje turističke ponude u Gradu Zagrebu.
  • Pod događanjima iz ovog područja, smatraju se glazbeni festivali, sportska, kulturna, filmska, adventska, poslovna i eno-gastro događanja, turistički sajmovi i konferencije s tematskim fokusom koji je relevantan za razvoj turizma.

Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Grada Zagreba, a prijave se podnose zaključno s danom 19. srpnja 2023.

Korisnici potpora mogu biti:

 • mikro, mala i srednja trgovačka društva,
 • zadruge,
 • obrti.

Korisnici potpora moraju:

 • imati sjedište na području Grada Zagreba,
 • biti registrirani za obavljanje djelatnosti organiziranja događanja,
 • biti organizatori ili suorganizatori događanja za koje se traži potpora.

Više o namjeni korištenja potpora, kao i prihvatljivim troškovima te postupku odobravanja i utvrđivanja iznosa potpore pročitajte u cjelovitom tekstu Javnog poziva, a koji se nalazi u privitku.

Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023.

Korisnici potpora mogu biti:

 • obrti,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja,
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području grada Zagreba, obavljati djelatnost za koju traže potporu na području grada Zagreba, obavljati tradicijsku, deficitarnu ili proizvodnu obrtničku djelatnost sa popisa navedenog u točki III. ovog Javnog natječaja, u poslovnom subjektu imati najmanje jednog (1) zaposlenog u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik) najmanje tri mjeseca prije raspisivanja natječaja.

Ako se radi o novoupisanom obrtu isti mora imati upisan početak obavljanja obrta i imati najmanje jednog (1) zaposlenog u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik).

Korisnici potpora moraju imati najmanje jednog (1) zaposlenog u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik) godinu dana od dana sklapanja ugovora.

Više o popisu djelatnosti, namjeni korištenja, prihvatljivim troškovima potpora, kriterijima za dodjelu potpora, visini potpore te postupku odobravanja i dodjele potpora, pročitajte u cjelovitom tekstu Javnog poziva, a koji se nalazi u privitku.

Zahtjevi za dodjelu potpora rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023.

Nepotpuni, nepravovremeni, zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene u natječaju i oni koji nisu povezani s prihvatljivim namjenama iz točke IV. ovog Javnog natječaja neće biti uvršteni na liste za dodjelu potpora.

 


 Preuzimanja