Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u gradu Zagrebu

15.03.2016

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta, prikupljanjem pisanih ponuda.

Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada, IBAN br. HR3423600001813300007 model 68, s pozivom na broj 7706-OIB-01.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 29.3.2016.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Objavu možete preuzeti sa stranice Obrtničke komore Zagreb, a više informacije možete dobiti na sljedećoj poveznici: http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=85736