Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti-2021

22.01.2021

Grad Zagreb, danas 20.siječnja 2021.godine, objavio je Javni natječaj Grada Zagreba za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Natječaj možete pronaći u prilogu na ovoj stranici, na portalu Grada Zagreba (www.zagreb.hr), na oglasnim pločama Gradske uprave.

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19), u dijelu koji se odnosi na Mjeru 1.2. Očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti.

Zahtjevi se podnose u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada tj. zaključno 19. veljače 2021.

. II. KORISNICI POTPORA Korisnici potpora mogu biti: • obrti; • djelatnosti slobodnih zanimanja; • mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte. Korisnici potpora moraju imati sjedište na području grada Zagreba, obavljati djelatnost za koju traže potporu na području grada Zagreba, obavljati tradicijsku, deficitarnu ili proizvodnu obrtničku djelatnost sa popisa navedenog u točki III. ovog javnog natječaja, te u poslovnom subjektu imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik) najmanje tri mjeseca prije raspisivanja natječaja. Ukoliko se radi o novoupisanom obrtu isti mora imati upisan početak obavljanja obrta i imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik). Ukoliko se radi o novoosnovanom trgovačkom društvu isto mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

IV. NAMJENA KORIŠTENJA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI POTPORA Potpore se odobravaju za: • nabavu opreme, alata i pribora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena; • nabavu inventara i unutarnje uređenje poslovnog prostora; • edukaciju (troškove zaposlenih, naučnika, učenika na stručnoj praksi i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa); • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketinga i drugo); • stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete; • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta. Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 10.000,00 kuna tj. od najnižeg pojedinačnog iznosa potpore. Pravo na korištenje potpora se ostvaruje za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost. Neprihvatljivi troškovi su: • troškovi uređenja prostora u kojem se obavlja djelatnost, a koji nije fizički odvojen od stambenog dijela; • troškovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) ako je korisnik potpore u sustavu poreza na dodanu vrijednost; • troškovi nabave prometnih sredstava; • troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora ako su u vlastitoj izvedbi ili ako izvođač radova nije poslovni subjekt koji je registriran za obavljanje tih radova; • troškovi nabave TV, radio i sl. uređaja te mobitela; • troškovi potrošnog materijala; • troškovi nabave radne odjeće i obuće; • troškovi izrade projektne dokumentacije, troškovi zaštite na radu, higijenskih uvjeta, zaštite od požara, atesta i sl.; • troškovi tečajeva i edukacije koje nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, knjigovodstvo, marketing, informatički tečajevi i sl.) te stjecanja formalnog obrazovanja; • troškovi nabave usisavača (osim industrijskih), mikrovalne pećnice, aparata za kavu i vodu, fotoaparata - osim za fotografsku djelatnost; • troškovi nabave i opremanja čajne kuhinje; • troškovi nabave ukrasnih predmeta; • troškovi najma opreme, leasing te obročna otplata preko kreditnih kartica; • troškovi za nabavu računala i računalne opreme iznad 5.000,00 kuna (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje); • troškovi za nabavu računala i računalne opreme za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u protekle četiri godine; • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja iznad 2.000,00 kuna po uređaju (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje a ne odnosi se na djelatnost 96.01 pranje i kemijsko čiščenje tekstila i krznenih proizvoda, pranje i peglanje rublja; • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u proteklih pet godina; • troškovi za nabavu klima uređaja iznad 5.000,00 kuna (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje); • troškovi za nabavu klima uređaja za koja su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u proteklih pet godina. Neprihvatljivim se smatraju i drugi troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi. 

V. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima: • poboljšanje uvjeta rada radionice; • broj zaposlenih; • edukacija naučnici / učenici na stručnoj praksi / osobe na stručnom osposobljavanju; • ostvarena priznanja, certifikati odnosno znakovi kvalitete; • broj godina poslovanja; • obiteljska tradicija; • vrsta djelatnosti prema NKD 2007.

VI. VISINA POTPORE Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti. Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna. Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna ostvaruju i podnositelji zahtjeva: - s rješenjem kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra poslovnog subjekta, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta, - koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik)

Tekst javnog natječaja:

Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (pdf)

Potrebna dokumentacija:

ZAHTJEV ZA POTPORE OBRTNICIMA 2021-obrt, upute za prijaviteljle i izjave

ZAHTJEV ZA POTPORE OBRTNICIMA 2021-trgovačka društva,upute za prijaviteljle i izjave

ZAHTJEV ZA POTPORE OBRTNICIMA 2021-slobodna zanimanja, upute za prijaviteljle i izjave

Više na https://www.zagreb.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-ocuvanje-i-ra/105187