Mladi su skupina kod koje je potrebno intenzivnije jačati financijsko opismenjavanje

Fotografije uz članak 2
19.03.2024

Kao središnji dio obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca 2024. Ministarstvo financija RH kao koordinator aktivnosti koje se provode u okviru financijskog opismenjavanja u Hrvatskoj organiziralo je 18.03.2024. konferenciju “Štedi, uloži i život posloži”.

Konferencija je okupila predstavnike institucija koje sudjeluju u provođenju aktivnosti na području financijske pismenosti kao i brojne studente i učenike.

Ministar financija Marko Primorac na konferenciji je istaknuo da su upravo mladi skupina kod koje je potrebno intenzivnije jačati financijsko opismenjavanje, da je važno uključivati što više sadržaja vezanih uz financijsko opismenjavanje u školski kurikulum, a s tim se ciljem u Hrvatskoj provodi niz aktivnosti.

U sklopu konferencije održan je i okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, HANFA-e i HGK te je istaknut primjer uspješnog mladog poduzetnika Alberta Gajšaka koji je govorio o važnosti obrazovanja u području financijske pismenosti upravo za mlade, buduće poduzetnike.

Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Hrvatske obrtničke komore (HOK, Sud časti i Centar za mirenje) koji su sudionicima konferencije, studentima, učenicima i drugim sudionicima predstavili mogućnosti za rješavanje sporova pri tijelima HOK-a za ARS, rad Savjetodavne službe HOK-a te aktivnosti na području financijske pismenosti koje HOK provodi prema svojem članstvu i osobama radne i mlađe dobi.

Hrvatska obrtnička komora ima člana u Operativnoj radnoj grupi za unaprjeđenje financijske pismenosti te provodi aktivnosti s područja financijske pismenosti kontinuirano, kao i neke posebne aktivnosti, a koje su dio Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2023. i 2024.

Tako će sljedeća aktivnost HOK-a na ovom području biti održavanje webinara u suradnji s Hrvatskom udrugom kreditnih unija i Hrvatskom udrugom poslodavaca pod nazivom „Razvoj obrtništva i poduzetništva kroz druge oblike financiranja“ koji će se održati dana 26. ožujka 2024. Tema webinara je predstavljanje mogućnosti mikrofinanciranja obrtnika i upoznavanje s bitnim odredbama Zakona o kreditnim unijama.