Na sastanku s ministrom državne imovine najavljene izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

01.12.2016

U Ministarstvu državne imovine danas je održan sastanak ministra Gorana Marića s predsjednikom HOK-a Dragutinom Ranogajcem i potpredsjednikom Davorom Pleškom, na kojem je središnja tema bila prodaja poslovnih prostora u vlasništvu RH obrtnicima u zakupu. 

Naime, zbog učestalih upita članova zašto se, sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, ne provodi prodaja poslovnih prostora u vlasništvu RH obrtnicima koji su u dugotrajnom zakupu istih, zatražen je sastanak s ministrom državne imovine.

Ministar Marić naveo je da nije zadovoljan sa Zakonom i da će do kraja godine osnovati radnu skupinu za izradu Izmjena i dopuna tog Zakona te da planira donošenje tih izmjena i dopuna do proljeća 2017. godine.

Ministar je istaknuo da podržava prodaju poslovnih prostora u vlasništvu RH zakupcima koji su u dugotrajnom najmu ali ne na način i pod uvjetima kako je to bilo propisano sadašnjim Zakonom te da su zbog toga potrebne spomenute izmjene i dopune Zakona. 

Predstavnici HOK-a ponudili su svoju pomoć u radnoj skupini za izradu nacrta navedenih izmjena i dopuna Zakona.