Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti - 2018.

04.07.2018
Grad Zagreb raspisao je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.
Korisnici potpora su:
  • obrti;
  • djelatnosti slobodnih zanimanja;
  • mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način.
Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost te u poslovnom subjektu imati zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika.
Potpore se odobravaju za:
  • nabavu opreme, alata i inventara koja je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena;
  • unutarnje uređenje poslovnog prostora;
  • edukaciju (troškove zaposlenih, naučnika, učenika na stručnoj praksi i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa);
  • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketinga i drugo);
  • stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete;
  • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta
Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.
Popunjeni obrazac zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, te preporučeno putem pošte.

Javni natječaj
za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i
proizvodnih obrtničkih djelatnostiPrijava

PRIJAVA POTPORE OBRTNICIMA 2018-obrt, izjave i popis potrebne dokumentacije

PRIJAVA POTPORE OBRTNICIMA 2018-trgovačka društva, izjave i popis potrebne dokumentacije

PRIJAVA POTPORE OBRTNICIMA 2018-slobodna zanimanja, izjave i popis potrebne dokumentacije

Napomena:

Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno 3. rujna 2018