Obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

28.03.2020

Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem 
održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja 
zaposlenosti možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom 
plaćanja uslijed posebnih okolnosti (u daljnjem tekstu Zahtjev).

- Zahtjev, dostupan na Internet stranici Porezne uprave, moguće je 
podnijeti Poreznoj upravi:

1. putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne. 
Pozivamo također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga 
ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem 
sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga 
raznih banaka).

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije 
u ovim posebnim uvjetima:

2. putem web forme Pišite nam – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu
Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti i priložiti 
obrazac. Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa 
priložiti, prihvatiti će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt
navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu

3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga 
ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu 
neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva. 

- na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik što 
znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve 
dospjele obveze

- u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza
što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa 
prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete 
opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih 
tri mjeseca

- u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat 
će vas nadležni službenik Porezne uprave

- Porezna uprava obavijestiti će Vas mailom ili na drugi primjereni 
način o osnovanosti Vašeg zahtjeva

- ukoliko Vam je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu 
posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili 
zaduženja koja Vam stvaramo na Vašim porezno-knjigovodstvenim karticama 
odgoditi će se za 3 mjeseca

- za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala 
javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i
slično) podnosi se jedan Zahtjev

 - prihvatom Zahtjeva, ostaje Vaša obveza da sve porezne prijave
podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom 
davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i
učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu

- pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2 mjesec 
koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03

- pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj
godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju 
prema izdanim računima. Porezna uprava će Vas po potrebi, po dospijeću 
PDV za 3 mjesec te naredne mjesece, kontaktirati radi utvrđenja je li 
PDV po izdanim računima plaćen

- ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu 
obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu 

- o svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještava će Vas putem 
posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19 
 

- Porezna uprava omogućiti će svim urednim poreznim obveznicima da na 
jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva ostvare pravo na odgodu 
dospjelih poreznih obveza

Važne poveznice:

Zahtjev za odgodu plaćanja

Ulaz u sustav ePorezna :

https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx 
Informacije, upute i korisnički priručnik za korištenje usluga

ePorezne: 
https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Pages/KakoPostatiKorisnik.aspx

Pišite nam: 
http://www.porezna-uprava.hr/kontakti/Stranice/Pi%c5%a1ite-nam.aspx

Telefonski brojevi: 
http://www.porezna-uprava.hr/Adresar/Stranice/default.aspx 
Pozivni centar: http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/