Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini NN 33/2023

28.03.2023

U Narodnim novinama NN 33/2023 izašao je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini.

Zakonom radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje.

Prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom, a trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata u tjednu dodaje 15 sati koje raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje.

Iznimke su oni prodajni objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline:

  • željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila
  • benzinskih postaja
  • bolnica
  • hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  • proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.

Odredbe stavaka 1. do 4. članka 4. ovog Zakona ne primjenjuju se na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama, prodaju putem automata i prodaju na daljinu.

Distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7:00 sati do 13:00 sati.

Zakon stupa na snagu 1. srpnja 2023.

U 16 nedjelja iz članka 2. stavka 4. ovoga Zakona u 2023. godini ne ubrajaju se nedjelje koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona bile radne.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini možete pronaći na poveznici:

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini