Od siječnja 2015. godine novi porezni propisi

Fotografije uz članak 1
21.11.2014

Na sjednici Vlade RH 30. listopada upućene su Saboru izmjene Zakona o porezu na dohodak, a nakon usvajanja u Saboru očekuje se njihova primjena od početka 2015. godine.

Koje su to najznačajnije promjene koje su predviđene izmjenama Zakona o porezu na dohodak?

Najavljene izmjene su sljedeće:

 • Promjena osnovnog osobnog odbitka s 2.200,00 na 2.600,00 kuna, a za umirovljenike osobni odbitak povećava se s 3.400,00 kuna na 3.800,00 kuna mjesečno
 • Promjena poreznih razreda za obračun poreza na dohodak

Promjena osnovnog osobnog odbitka s 2.200,00 na 2.600,00 kuna

Ovom izmjenom Zakona o porezu na dohodak povećati će se neoporezivi dio plaće tj. osobni odbitak, što znači da će osnovica za porez biti manja i da će po novom izračunu za istu plaću biti obračunat manji porez. Navedenim izmjenama minimalne plaće u RH (3.017,61 kuna bruto za 2014. godinu) ne bi bile oporezivane.

U slijedećoj tablici dat je pregled sadašnjih osobnih odbitaka i osobnih odbitaka prema novom prijedlogu:

Vrsta osobnog odbitka

Koeficijent

Sadašnji iznos

Budući iznos

Osnovni osobni odbitak

1

2.200

2.600

Osobni odbitak za 1. dijete

0,5

1.100

1.300

Osobni odbitak za 2. dijete

0,7

1.540

1.820

Osobni odbitak za 3. dijete

1

2.200

2.600

Osobni odbitak za 4. dijete

1,4

3.080

3.640

Osobni odbitak za 5. dijete

1,9

4.180

4.940

Osobni odbitak za 6. dijete

2,5

5.500

6.500

Osobni odbitak za 7. dijete

3,2

7.040

8.320

Osobni odbitak za 8. dijete

4

8.800

10.400

Osobni odbitak za 9. dijete

4,9

10.780

12.740

Osobni odbitak za 10. dijete

5,9

12.980

15.340

Osobni odbitak za uzdržavanog člana

0,5

1.100

1.300

Osobni odbitak za invalidnost

0,3

660

780

Osobni odbitak za 100% invalidnost

1

2.200

2.600

Promjena poreznih razreda za obračun poreza na dohodak

Prema najavljenim izmjenama Zakona o porezu na dohodak porezne stope ostaju iste ali će se mijenjati porezni razredi.

Najavljeni su slijedeći porezni razredi:

 • Stopa poreza 12 % - osnovica 2.200,00 kn (porezni razred od 0,01 kn do 2.200,00 kn)
 • Stopa poreza 25 % - osnovica 10.600,00 kn (porezni razred od 2.600,01 kn do 13.200,00 kn)
 • Stopa poreza 40 % - osnovica veća od 13.200,00 kn (porezni razred sve iznad 13.200,00 kn)

Tablica daje pregled sadašnjih i budućih poreznih razreda:

Stopa

Sadašnji porezni razredi

Najavljeni porezni razredi

12 %

Od 0,01 do 2.200,00 (2.200)

Od 0,01 do 2.200,00 (2.200)

25 %

Od 2.200,01 do 8.800,00 (6.600)

Od 2.200,01 do 13.200,00 (10.600)

40 %

Od 8.800,01 do neograničeno (od 8.800)

Od 13.200,01 do neograničeno (od 13.200)

Novosti u Zakonu o porezu na dobit

Prijedlogom Zakona o porezu na dobit za obrtnike najvažnija je novost da se mijenja trenutak kada poduzetnik fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, obvezno prelazi na sustav plaćanja poreza na dobit i vođenja dvojnog knjigovodstva.

Tako u skladu s Prijedlogom Zakona, fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti obvezno prelazi na sustav plaćanja poreza na dobit ukoliko je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, a ne kao do sada 2.000.000,00 kuna.

Na taj se način vrši usklađivanje s Prijedlogom zakona o porezu na dodanu vrijednost, s obzirom da taj Prijedlog donosi izmjenu u mogućnosti plaćanja PDV-a prema naplaćenim naknadama za sve poduzetnike čije isporuke u poreznom razdoblju iznose do 3.000.000,00 kuna.

Pored navedenog kriterija, fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti obvezno prelazi na sustav plaćanje poreza na dobit ako ispuni druga dva od tri kriterija, a koji su:

 • Vrijednost dugotrajne imovine veće od 2.000.000,00 kuna,
 • U prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika,
 • U prethodnom poreznom razdoblju ostvarila je dohodak veći od 400.000,00 kuna

Do sada je obveze plaćanja poreza na dobit nastajala ispunjavanjem samo jednog od navedenih kriterija.

Kada je riječ o promjeni načina oporezivanja ili promjeni poreznog razdoblja novim Prijedlogom zakona omogućava se ponovno izvršavanje navedenih promjena, u roku od tri godine u odnosu na dosadašnjih pet godina.

Izmjene i dopune Zakona o PDV-u

U prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost najvažnijim promjenama propisuje se:

 1. Odredbe o postupku oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama za sve porezne obveznike čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a,
 2. Ukidanje obveze podnošenja konačnog obračuna PDV-a (obrazac PDV-K),
 3. Mjesto oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektroničkih usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici,
 4. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva te predstavništva međunarodnih organizacija,
 5. Obveza ispravka pretporeza za zalihe dobara,
 6. Usklađivanje s odredbama Direktive vijeća 2013/61/EU u vezi s najudaljenijim francuskim regijama, a posebno prekomorske zemlje Mayotte,
 7. Proširenje odredbi o odgovornosti poreznog obveznika u cilju zaštite državnog proračuna kada će porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u tuzemstvu biti odgovoran za plaćanje PDV-a,
 8. Odredbe o suspendiranju PDV identifikacijskog broja u slučaju sumnje za zloupotrebu PDV identifikacijskog broja,
 9. Što se smatra građevinskim zemljištem za potrebe oporezivanja PDV-om te odredbe o oporezivanju rekonstruiranih građevina od 1. siječnja 2015. godine,
 10. Snižena stopa za lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.