Podnošenje prvog obrasca JOPPD za obrtnike

16.02.2016

Podsjećamo obrtnike da od 1. siječnja 2016. nastaje obveza podnošenja obrasca JOPPD za plaćene doprinose za njihova obvezna osiguranja s prvim rokom dostave 15. veljače 2016.

Ta se obveza odnosi na obrtnike koji su obveznici poreza na dohodak.

Oni su dužni sastavljati obračunsku ispravu o vrsti i svoti obveze doprinosa, o osnovici prema kojoj su obračunani doprinosi te razdoblju na koje se odnosi obveza te sastaviti izvješće na obrascu JOPPD i dostavljati ga Poreznoj upravi.

Dospijeće plaćanja doprinosa je 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, što znači da novi način plaćanja doprinosa za navedene osiguranike počinje za siječanj 2016. godine za koji obveza doprinosa dospijeva 15. veljače 2016. godine.

Obrazac JOPPD dostavlja se putem sustava ePorezna ili osobno u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Primjer obračuna obveznih doprinosa za obrtnika obveznika poreza na dohodak:

Obrtnik je bio na bolovanju na teret HZZO-a od 1. – 24. siječnja 2016.

Obračun

R. br.

Opis

Iznos / broj dana

1.

Propisana osnovica za obračun doprinosa

5.224,05

2.

Broj dana u mjesecu osiguranja

31

3.

Dnevna osnovica za obračun doprinosa za mjesec siječanj 2016. (1./2.)

168,52

4.

Broj dana prema kojem se utvrđuje obveza doprinosa

7

5.

Osnovica za obračun doprinosa za mjesec siječanj 2016. (5.224,05 : 31 x 7)

1.179,62

6.

Za mirovinsko osiguranje (15 %)

176,94

7.

Za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (5 %)

58,98

8.

Za zdravstveno osiguranje (15 %)

176,94

9.

Za zaštitu zdravlja na radu (0,5 %)

5,90

10.

Za zapošljavanje (1,7 %)

20,05

Prilog: Osnovice za obračun doprinosa za 2016. godinu:

Nove_osnovice_za_obračun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_za_2016.pdf 171,00 kB