Popis međunarodnih i regionalnih sajmova HOK-e za 2017. godinu

02.12.2016
MEĐUNARODNI SAJMOVITERMIN

INTERNET STRANICA
ORGANIZATORA SAJMA

Međunarodni obrtnički sajam München (IHM); München 08.- 14.03.2017 www.ihm.de
20. Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2017. Mostar 04.- 08.04.2017. www.mostarski-sajam.com
8. Sajam poduzetništva i obrta- Gračanica 2017., Gračanica 18.- 22.04.2017. www.graposexpo.com
84. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novome Sadu 2017., Novi Sad 13.- 19. 05.2017. www.sajam.net
www.novisadexpo.com
50. Međunarodni obrtnički sajam Celje 2017., Celje 12.- 17. 09.2017. www.ce-sejem.si
24. Generalni sajam ZEPS Zenica 2017., Zenica listopad 2017. www.zeps.com

 

REGIONALNI SAJMOVITERMIN

INTERNET STRANICA
ORGANIZATORA SAJMA

22. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2017., Virovitica 24.-26. veljače 2017. www.viroexpo.hr
18. Obrtnički sajam u Osijeku, Osijek ožujak 2017. www.os-sajam.hr
19. Međimurski sajam poduzetništva MESAP, Nedelišće lipanj 2017.  www.mesap.hr
14. Obrtnički sajam u Karlovcu 2017,. Karlovac kolovoz 2017. www.okkz.hr
25. Zagorski gospodarski zbor 2017., Krapina rujan 2017.  www.okkzz.hr
25. Jesenski međunarodni bjelovarski sajam 2017., Gudovac rujan 2017. www.bj-sajam.hr
20. Obrtnički sajam Istre 2017., Pula listopad 2017. www.ok-istre.hr
18. Sajam obrništva i male privrede Split 2017., Split listopad 2017. www.sasofair.com
20. Obrtnički i gospodarski sajam Križevci 2017., Križevci studeni 2017. www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr