PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA SEZONSKOG SNIŽENJA

30.12.2015

U Narodnim novinama broj 135/15. od 16. prosinca 2015. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja.

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA SEZONSKOG SNIŽENJA


Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja.

Članak 2.

(1) Sezonsko sniženje odvija se dva puta godišnje.

(2) Zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca.

(3) Ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja.

(4) Sezonsko sniženje može trajati najdulje 60 dana, računajući od datuma iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Članak 3.

U okviru sezonskog sniženja, redovna cijena i nova snižena cijena iskazuju se jasno, vidljivo i čitljivo.

Članak 4.

(1) Ukoliko u razdoblju iz članka 2. ovoga Pravilnika nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha.

(2) Prodaju iz stavka 1. ovoga članka nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/96

Urbroj: 526-05-02-02-01/1-15-36

Zagreb, 14. prosinca 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.