Pravni okvir obavljanja trgovačke djelatnosti


Datoteke uz članak
Zakon o zaštiti potrošača.pdf    Zakon o zaštiti potrošača 366.24 kB
Zakon o trgovini.pdf    Zakon o trgovini 27.50 kB
Zakon o komunalnom gospodarstvu.pdf    Zakon o komunalnom gospodarstvu 131.83 kB
Pravilnik o higijeni hrane za životinje.pdf    Pravilnik o higijeni hrane za životinje 126.94 kB
Pravilnik o izmjeni pravilnika o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru.pdf    Pravilnik o izmjeni pravilnika o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru 19.97 kB
Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima.pdf    Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima 55.24 kB
Pravilnik o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstila.pdf    Pravilnik o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstila 113.03 kB
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu.pdf    Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 76.58 kB
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom.pdf    Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom 573.22 kB
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje te zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka.pdf    Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje te zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka 489.33 kB
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom.pdf    Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom... 56.20 kB
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima.pdf    Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima (služb.glasnik grada Zagreba) 27.72 kB
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi prosudbu mjera za zaštitu od buke.pdf    Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi prosudbu mjera za zaštitu od buke 33.71 kB
Pravilnik o postavljanju antena, uređaja.pdf    Pravilnik o postavljanju antena, uređaja 116.06 kB
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama.pdf    Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama 19.01 kB
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice.pdf    Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice 69.41 kB
Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice.pdf    Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice 23.29 kB
Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta.pdf    Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta 108.90 kB
Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra.pdf    Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra 526.47 kB
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu.pdf    Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu 140.15 kB
Pravilnik o općem deklariranju i označavanju hrane.pdf    Pravilnik o općem deklariranju i označavanju hrane 112.24 kB
Pravilnik o djelatnostima koji se mogu obavljati kao sezonski obrti.pdf    Pravilnik o djelatnostima koji se mogu obavljati kao sezonski obrti 17.61 kB
Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo.pdf    Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo 42.78 kB
Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija.pdf    Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija 93.27 kB