TIJELA UDRUŽENJA TRGOVACA ZAGREB /mandatno razdoblje 2018. – 2022./

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA TRGOVACA ZAGREB

 • MARIJA SUBOTA

 POTPREDSJEDNICI UDRUŽENJA TRGOVACA ZAGREB 

 • DIJANA SMOLJO
 • SINIŠA DOBRAŠ 

SKUPŠTINA UDRUŽENJA TRGOVACA ZAGREB

 • NENAD BRNČIĆ
 • MARIJO BUDIMIR
 • MURADIJA DANIJALI
 • SINIŠA DOBRAŠ
 • MELITA HUSNIK
 • BOŽICA JAKOPEC
 • MARIJO JAKUŠ
 • MLADEN KRAMAR
 • MLADEN LAVIČKA
 • BILJANA LIPOVAC
 • RENATA LJUBAS
 • MARIJAN MAMIĆ
 • MIROSLAV MARTINOVIĆ
 • HAJRUDINKA MEHMEDOVIĆ
 • DIMITAR MERIPUŠKOSKI
 • ŽELJKO PAVIĆ
 • DARINKA TUPEK
 • DRAGUTIN VLAHOVIĆ
 • ALEKSANDRA ŽULJEVIĆ 

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA TRGOVACA ZAGREB

 • SINIŠA DOBRAŠ
 • DARINKA TUPEK
 • BOŽICA JAKOPEC
 • MARIJO BUDIMIR
 • DRAGUTIN VLAHOVIĆ
 • ANTE GRGURIĆ
 • ROMAN ŠUŠKOVIĆ

NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA TRGOVACA ZAGREB

 • ALEKSANDRA ŽULJEVIĆ
 • MARIJAN MAMIĆ
 • HAJRUDINKA MEHMEDOVIĆ