Cehovi

I Ceh trgovaca obrtnika prehrambenim proizvodima u čvrstim objektima (2022. – 2026.)

Predsjednik Ceha

Roman Šušković 

Poslovni odbor Ceha

 1. Siniša Dobraš
 2. Melita Husnik
 3. Marijo Jakuš
 4. Mladen Kramar
 5. Bernard Šimović

II Ceh trgovaca obrtnika ostalim proizvodima u čvrstim objektima (2022. – 2026.)

Predsjednica Ceha

Aleksandra Žuljević

Poslovni odbor Ceha

 1. Nenad Brnčić
 2. Hrvoje Čleković
 3. Božica Jakopec
 4. Miroslav Martinović
 5. Sanela Škorput

III Ceh trgovaca obrtnika na otvorenom (2022. – 2026.)

Predsjednik Ceha

Pavle Rodić

Poslovni odbor Ceha

 1. Zujbidin Dezdani
 2. Ante Grgurić
 3. Ante Lukač 
 4. Dimitar Meripuškoski
 5. Željko Pavić

 

IV Ceh trgovaca obrtnika u kiosku (2022. – 2026.)

Predsjednik Ceha

Marijo Budimir

Poslovni odbor Ceha

 1. Iva Jerković
 2. Gordana Papak
 3. Josip Malinar