Cehovi

I Ceh trgovaca obrtnika prehrambenim proizvodima u čvrstim objektima (2018. – 2022.)

Predsjednik Ceha

Siniša Dobraš  

Poslovni odbor Ceha

  1. Melita Husnik
  2. Marijo Jakuš
  3. Mladen Kramar
  4. Mladen Lavička
  5. Roman Šušković

 

II Ceh trgovaca obrtnika ostalim proizvodima u čvrstim objektima (2018. – 2022.)

Predsjednica Ceha  

Darinka Tupek

Poslovni odbor Ceha

1.         Aleksandra Žuljević

2.         Biljana Lipovac

3.         Miroslav Martinović

4.         Božica Jakopec

5.         Nenad Brnčić

 

III Ceh trgovaca obrtnika u kiosku (2018. – 2022.)

Predsjednik Ceha

Marijo Budimir

Poslovni odbor Ceha

1.         Dubravko Horvat

2.         Iva Jerković

3.         Gordana Papak

4.         Josip Malinar

5.         Goran Vasiljević

 

IV Ceh trgovaca obrtnika na otvorenom (2018. – 2022.)  

Predsjednik Ceha

Dragutin Vlahović

Poslovni odbor Ceha  

1.         Ante Grgurić

2.         Hajrudinka Mehmedović

3.         Željko Pavić

4.         Sabina Azizi

5.         Ksenija Kosić