Novosti - Arhiva

Arhiva
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Godina: 2013
Mjesec: 09
Broj rezultata: 4
05.09.2013

Obračun i podnošenje prijave PDV-a prema novom Zakonu o PDV-u

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/2013) koji je u primjeni od 1. srpnja 2013. donosi određene promjene u obračunu i podnošenju prijave PDV-a, kao i nove obrasce na kojima se podnosi prijava
05.09.2013

Dva mjeseca za uklanjanje izravne i neizravne promidžbe duhanskih proizvoda

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda., određen je dvomjesečni rok za prilagodbu u kojem će se morati ukloniti sve oblike izravne i neizravne promidžbe duhanskih proizvoda.
05.09.2013

Novi kreditni programi za mlade i početnike uz subvenciju kamata

Mladima do 30 godina i poduzetnicima početnicima od 1. rujna 2013. na raspolaganju će biti novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), uz subvenciju kamatne stope Ministarstva poduzetništva i obrta - „Poduzetništvo mladih“.
01.09.2013

Trgovci obrtnici grada Zagreba!

Obaviještavamo Vas da od 01. rujna 2013. u KŠK "Grmoščica", Zagreb, Ilica 298 ponedjeljkom od 20,00 do 22,00 sata i četvrtkom od 19,00 do 21,00 sat možete koristiti kuglanu za potrebe rekreacije.
Molimo da se javite u Udruženje trgovaca Zagreb radi evidentiranja. Kontakt: tel: 3757-255; mob: 098/472205: e-mail: info@utz.hr