Cehovi

I Ceh trgovaca obrtnika prehrambenim proizvodima u čvrstim objektima (2022. – 2026.)

Predsjednik Ceha

Roman Šušković 

Poslovni odbor Ceha

 1. Mladen Kramar
 2. Melita Husnik
 3. Marijo Jakuš
 4. Mladen Lavička
 5. Bernard Šimović

II Ceh trgovaca obrtnika ostalim proizvodima u čvrstim objektima (2022. – 2026.)

Predsjednica Ceha

Aleksandra Žuljević

Poslovni odbor Ceha

 1. Miroslav Martinović
 2. Božica Jakopec
 3. Nenad Brnčić
 4. Hrvoje Čleković
 5. Ariana Iva Puklin Sremić

III Ceh trgovaca obrtnika na otvorenom (2022. – 2026.)

Predsjednik Ceha

Dragutin Vlahović

Poslovni odbor Ceha

 1. Ante Grgurić
 2. Željko Pavić
 3. Sabina Azizi
 4. Zujbidin Dezdani
 5. Ante Lukač 

IV Ceh trgovaca obrtnika u kiosku (2022. – 2026.)

Predsjednik Ceha

Marijo Budimir

Poslovni odbor Ceha

 1. Iva Jerković
 2. Gordana Papak
 3. Josip Malinar