Novosti - Arhiva

Arhiva
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Godina: 2016
Mjesec: 06
Broj rezultata: 7
15.06.2016

INA novi partner u projektu „Zajednička nabava – HOK ZNA“

Temeljem Sporazuma Hrvatske obrtničke komore i INA-Industrija nafte, d.d. osigurat će se povoljniji uvjeti opskrbe naftnim derivatima za obrtnike na području cijele Hrvatske
13.06.2016

Vodič za označavanje nepretpakirane hrane

Zakonodavni okvir koji se odnosi na označavanje hrane na cijelom teritoriju EU definiran je prije svega Uredbom EU br. 1169/2011. o informiranju potrošača o hrani, ali i nizom pratećih dokumenata na nacionalnoj razini i na razini EU.
13.06.2016

Crodux i HOK omogućili hrvatskim obrtnicima povoljniju nabavu naftnih derivata i plina

Temeljem Sporazuma Hrvatske obrtničke komore (HOK) s CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. te CRODUX PLIN d.o.o. obrtnicima na području cijele Hrvatske bit će osigurana povoljnija nabava naftnih derivata te prirodnog i ukapljenog naftnog plina (UNP).
13.05.2016

MINPO je objavilo Javni poziv za prijavu aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova i nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini.
25.05.2016

Ispunite upitnik za ocjenu HOK Newslettera Poslovne informacije za obrtnike

Hrvatska obrtnička komora pokrenula je 2014. godine HOK Newsletter pod nazivom Poslovne informacije za obrtnike, s ciljem kvalitetnog i pravodobnog informiranja članstva o svim aktualnim temama s područja obrtništva te aktivnostima i uslugama HOK-a.
25.05.2016

Potpisan Sporazum o međusobnim odnosima s UNIQA osiguranjem

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec i predsjednica Uprave UNIQA osiguranja Saša Krbavac potpisali su 25. svibnja Sporazum o međusobnim odnosima.
18.05.2016

Dođite na poslovni forum Kako poslovati sa Švicarskom?

Hrvatska obrtnička komora, u suradnji s Generalnim konzulatom Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, organizira forum „Kako poslovati sa Švicarskom?“ u srijedu, 8. lipnja od 9.30 do 12.30 sati u Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/I. Sudjelovanje na forumu je besplatno, uz obveznu prijavu.